ΙΜΚ »  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η νήσος της Κεφαλληνίαs είναι η μεγαλυτέρα νήσος των Επτανήσων και έχει να παρουσιάσει ένδοξο παρελθόν και εις τους απελευθερωτικούς αγώνας δια μέσου των αιώνων, με επικεφαλής τους Ριζοσπάστες, που επέτυχαν την Ένωσιν των Επτανήσων μετά της Μητρός Ελλάδος (1864).

Έχει να παρουσιάσει και ένδοξο παρελθόν και εις τον εκκλησιαστικόν χώρον, εφόσον υπέροχες φυσιογνωμίες εκόσμησαν τον Αρχιεπισκοπικόν θρόνον αυτής, ως ο Γερμανός Καλλιγάς, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Γεράσιμος Δόριζας, ο Γερμανός Ρουμπάνης κ.ά.

Σήμερον, Ποιμενάρχης αυτής είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, εκ Πειραιώς καταγόμενος, ο οποίος 18 έτη απεδείχθει κατά κοινήν ομολογίαν άριστος οιακοστρόφος του σκάφους της Κεφαλληνιακής Εκκλησίας.

Η νήσος απαριθμεί σύμφωνα με την τελευταία απογραφήν 39.490 περίπου κατοίκους, αλλά εκαντοντάδες και χιλιάδες είναι οι Κεφαλλήνες της διασποράς που παραμένουν άρρικτα συνδεδεμένοι με την γενέτειράν τους.

 'Αξιον λόγου είναι το επιτελείο της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο αποτελείται μόνον από Κεφαλλονίτας.

Την πρωτοσυγκελίαν κατέχει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φωκάς, Πτυχιούχος Θεολογίας, ο οποίος παιδιόθεν εγκατέλειψε τα του κόσμου τούτου και δη τας ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις του πατέρα του και ακολούθησεν τον Χριστόν και είναι αδελφός του περίφημου επιστήμονος των μαθηματικών, αναγνωρισμένου παγκοσμίως, κ. Αθανασίου Φωκά. Ούτος προΐσταται όλων των άλλων υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως και εκπροσωπεί παντού τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην και υπογράφει αντ' αυτού όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα. Ταυτόχρονα συνεχώς λειτουργεί και κηρύττει τον θείον λόγον εις πόλεις και χωρία της νήσου.

Προιστάμενος όλων των υπηρεσιών είναι ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Γεράσιμος Φωκάς.

Υπεύθυνος των Οικονομικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως είναι ο Αιδεσιμολ. π. Φώτιος Καβαλλιεράτος και βοηθός αυτού ο μόνιμος υπάλληλος Νεκτάριος Βαλεντής.

Υπεύθυνος του Γραφείου Μηχανογραφήσεως και Γραμματείας της Ιεράς Μητροπόλεως ο Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Σπυρίδων Πετεινάτος, Ιεροκήρυξ, βοηθούμενος και υπό του μόνιμου υπαλλήλου Γερασίμου Καβαλλιεράτου.

Υπεύθυνος Γραφείου Γάμων και Διαζυγίων ο κ. Γεράσιμος Καβαλλιεράτος.

Πρωτόκολλον και Διεκπαιρέωσις ο Αιδεσ. π. Κων/νος Λιοσάτος και ο Γεράσιμος Καβαλλιεράτος.

Υπεύθυνος Γραφείου INTERNET είναι ο Νεκτάριος Βαλεντής, με δικαίωμα προσβάσεως και χρήσεως ο κ. Γεράσιμος Καβαλλιεράτος.

Υπεύθυνος Ραδιοφωνικού Σταθμού είναι ο Νεκτάριος Βαλεντής, με δικαίωμα προσβάσεως και χρήσεως των μηχανημάτων οι Αιδεσ. π. Κων/νος Λιοσάτος και Γεράσιμος Καβαλλιεράτος.

Υπεύθυνος του βιβλιοπωλείου "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" είναι ο Αρχιμ. Φώτιος Γαβριελάτος βοηθούμενος υπό του Αρχιμ. Χαραλάμπου Τζάννες.

Υπεύθυνος λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" είναι ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Σπυρίδων Πετεινάτος.

Υπεύθυνος Εκκλησιαστικού Μουσείου είναι ο Κων/νος Στάβερης.

Οδηγός - Κλητήρ είναι ο Λουκάς Σιμάτος.

Η Ιερά Μητρόπολις είναι διηρημένη εις πέντε Αρχιερατικάς Περιφερείας εις τας οποίας προΐσταται ο διορισμένος από τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αρχιερατικός Επίσκοπος.
1. Αρχιερατικός Επίτροπος Αργοστολίου
Ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου Σισσιωτίσσης και υπεύθυνος του Λογιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιδεσ. π. Φώτιος Καβαλλιεράτος.
2. Αρχιερατικός Επίτροπος Ληξουρίου.Πρωτοπρεσβύτερος Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος, Πτυχιούχος Θεολογίας.
3. Αρχιερατικός Επίτροπος Σάμης.Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Αλεξάτος, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Σάμης και ηγούμενος Ιεράς Μονής Αγριλίων.
4. Αρχιερατικός Επίτροπος Λειβαθούς - Eλειού Πρόννων. Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Φώτιος Γαβριελάτος

5. Αρχιερατικός Επίτροπος Ερύσσου - Πυλάρου.
Ο περιοδεύων εφημέριος της περιοχής, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Σκλαβούνος, Ηγούμενος Ι. Μ. Υπ. Θεοτόκου Παλαιοχέρσου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων προεδρεύει :

1. Του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, του οποίου μέλη είναι
Α) Ο Πρωτοπρεσβύτερος Φώτιος Καβαλλιεράτος
Β) Ο Αρχιμανδρίτης Φώτιος Γαβριελάτος
Γ) Ο Δικηγόρος κ. Γουλιέλμος Κατσούνης
Δ) Ο εκάστοτε δ/ντής Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου
Ε) Ο κ. Θωμάς Αλεξανδρής, εκπρόσωπος των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων της Ιεράς Μητροπόλεως
Στ) Γραμματεύς ο  Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φωκάς, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως.
Η σύστασις του Συμβουλίου τούτου προβλέπεται από τον Καταστατικόν Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, συνέρχεται περιοδικώς και εγκρίνει ή τροποποιεί ή απορρίπτει τας αποφάσεις όλων των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων εκάστου έτους και της Ιεράς Μητροπόλεως.

2. Του Επισκοπικού Δικαστηρίου, αποτελούμενο από πέντε Ιερείς διοριζόμενους κατόπιν προτάσεως του Μητροπολίτου, εγκεκριμένοι υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και γραμματεύς αυτού είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φωκάς.

3. Του Τοπικού ΤΑ.ΠΟ.Ε.Κ.Ε. του οποίου μέλη είναι τρεις Ιερείς διοριζόμενοι κατόπιν προτάσεως του Μητροπολίτου από το Κεντρικόν ΤΑ.ΠΟ.Ε.Κ.Κ.Ε.

Περί της προεδρίας του Μητροπολίτου Κεφαλληνίας γίνεται λόγος εις τας ανάλογας σελίδας του κόμβου της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας. Εδώ περιληπτικώς γράφωμεν ότι προεδρεύει:
1. Του Ιερατικού Ταμείου της Ι.Μ.Κ.
2. Του Φιλανθωπικού Καταστήματος << Οίκος Ευγηρίας >>
3. Του Κοργιαλενείου Ιδρύματος :
α) Βιβλοθήκης, β) Ιστορικού - Λαογραφικού Μουσείου και γ) Ιστορικού αρχείου
4. Του Κληροδοτήματος Αναστασίου Λιβιεράτου
5. Του Κληροδοτήματος Αναστασίου Μαζαράκη
6. Του Κληροδοτήματος Μιχαήλ Π. Αννίνου
7. Του Κληροδοτήματος Χαριτάτου
8. Του Κληροδοτήματος Χριστοδούλου Πετράτου - Λιβιεράτου
9. Του Κληροδοτήματος Σταυροπαναγή Βρυώνη και
10. Του Κληροδοτήματος Εύης Φωκά και
11. Του Διοικ. Συμβουλίου του Βυζ. Εκκλ. Μουσείου της Ιεράς Μητροπόλεως

© Copyright imk.gr 2019 - e-mail: :info@imk.gr