ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΕΣ »  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων δια να γίνει γνωστόν το γεγονός της παρουσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας εις τον χώρον του Διαδικτύου και δια να αποκτήσει πολλούς επισκέπτας στις ιστοσελίδες της, απέστειλε την παρακάτω επιστολήν προς όλους τους Συλλόγους και τις Ενώσεις των Κεφαλλήνων του χώρου της πατρίδος μας και της διασποράς, μέσω της Ομοσπονδία "ΟΔΥΣΣΕΥΣ".

Κύριοι,
Αισθάνομαι πολλήν χαράν και ικανοποίησιν που επικοινωνώ μαζί σας δια του Αρχιερατικού αυτού Γράμματος και από την νήσον της γεννέτειράς σας.
Είναι άρρηκτοι οι δεσμοί που μας συνδέουν και αμέριστον το ενδιαφέρον το δικό σας δι' εμάς και τι δικό μας δι' εσάς και αισθανόμεθα πολλήν χαράν δια την επικοινωνίαν μας με κάθε μέσον.
Γνωρίζομεν καλώς την επιθυμίαν σας να μαθαίνετε τα όσα συμβαίνουν εις την γεννέτειράν σας και πρέπει και εσείς να γνωρίζετε πόσο ενδιαφερόμεθα δια να μαθαίνουμε τα δικά σας.
Η πρόοδος της επιστήμης, ως δώρον του Θεού μας προσφέρει πολύτιμα και ανεκτίμητα μέσα επικοινωνίας. Τελευταίως μάλιστα το επίτευγμα της δημιουργίας του INTERNET, μέσω του οποίου οι άνθρωποι ανά τον κόσμον επικοινωνούν μεταξύ των.
Μετά χαράς λοιπόν έρχομαι να σας πληροφορήσω ότι εσχάτως και η Ιερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας, η Μητρόπολις της γεννέτειράς σας, απέκτησεν εις το internet δικό της διαδικτυακόν κόμβον (web site)
Σύνολο σελίδων μετά των οποίων θα επικοινωνούμε μαζί σας και ιδιαιτέρως με τα παιδιά σας δια πολλά ενδιαφέροντα της νήσου κυρίως εκκλησιαστικού, επιστημονικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού ενδιαφέροντος.
Η Διεύθυνσίς μας εις το internet είναι: http://www.imk.gr
Εκείνο που ζητώ από εσάς είναι με οποιονδήποτε τρόπον που έχετε εις την διάθεσίν σας να γίνει γνωστό τούτο το γεγονός εις τα μέλη της αδελφότητάς σας και μέσω αυτών εις τα μέλη της οικογένειάς σας και ιδιαιτέρως εις τα παιδιά σας.
Προβλέψαμε ο διαδικτυακός κόμβος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας να είναι δίγλωσσος (Ελληνική - Αγγλική) δια να είναι ευκολωτέρα η προσέγγισις των ενδιαφερομένων. Έτσι πρέπει οι ιστοσελίδες της Ιεράς Μητροπόλεώς μας να επιτύχη την μεγαλυτέραν επισκεψιμότητα, εφ' όσον η νήσος της Κεφαλληνίας έχει πολύ μεγάλο αριθμόν αποδήμων.
Με πλήρην την βεβαιότητα ότι τούτο το γεγονός θα ικανοποιήσει όλους, Σας επευλογώ και Σας εύχομαι ο Θεός δια των πρεσβειών του Αγίου Γερασίμου να Σας προστατεύει από κάθε κακό και να Σας χαρίζει υγεία, πρόοδο, ευτυχία και χαρά εις όλην σας την ζωήν.                                                          Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

© Copyright imk.gr 2017 - e-mail: :info@imk.gr