ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ »  ΕΡΑΝΟΙ

              ellhnikh  dhmokratia

 


     iera mhtropolis

            kefallhnias

 


    

       www.imk.gr                                                                                 e-mail: i-mi-kef@otenet.gr       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

       ariq.  prwt.   727                                            en argostoliw th 1  - 12 - 2013

 

       ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τούς Εὐσεβείς Χριστιανούς

τῆς καθ' ἡμάς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

                         Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

 

           Μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ καί πάλιν ἐγγίζομεν τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, τήν ἑορτήν τῆς ἀγάπης καί ὃπως κάθε χρόνο καί ἐφέτος ἡ Ἐκκλησία θά δώσῃ ζωντανό τό παρόν της μέ τάς θρησκευτικάς ἐκδηλώσεις καί σᾶς καλεῖ καί ἐμπράκτως, νά εκδηλώσετε τήν ἀγάπην σας πρός τούς πτωχούς καί πονεμένους ἀδελφούς μας, μέ τόν Ἒρανον τῆς  Ἀγάπης.

Καί ἐφέτος, λόγῳ τῆς σοβαρᾶς οἰκονομικῆς κρίσης ἡ ὁποία ταλανίζει τήν πατρίδα μας, ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἀπεφάσισε ὁ Ἒρανος τῆς Ἀγάπης σέ ὃλο τό νησί μας νά περιοριστῆ εἰς τούς Ἱερούς Ναούς.

Ἐπειδή ὑπάρχει ἐπιτακτική ἀνάγκη βοηθείας τῶν συνανθρώπων μας καί ἐπειδή ὃλοι οἱ ἀναξιοπαθούντες καταφεύγουν εἰς τά Γραφεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί εἰς τόν Ποιμενάρχην σας, βοηθήσατε σᾶς παρακαλῶ εἰς τό σημαντικόν αὐτό ἒργον τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ σημερινή κατάστασις εἶναι τραγική, πρωτοφανής, καθημερινώς πλεῖστοι συμπολίται μας προσφεύγουν εἰς τήν Μητρόπολιν δια παροχή βοηθείας, σιτίσεως, ἐνδυμάτων, πληρωμή λογαριασμῶν διακοπῆς ρεύματος, ἐξώσεων.

Κατά την φετεινή χρονιά τοποθετήθησαν καλάθια συλλογῆς τροφίμων εἰς τα σούπερ μάρκετ Λίντλ, Μαρινόπουλος (Κοκκύλια κ ὁδός Λάσσης), Βασιλόπουλος, Βερόπουλος, Σταμούλης καί Πανταζᾶτος, τις διευθύνσεις τῶν ὁποίων θερμότατα εὐχαριστῶ καί τα συγκεντρούμενα τρόφιμα διανέμοντο εἰς εὐπαθείς οἰκογένειες.

Κάνω ἒκληση να συνεχίσετε νά ρίπτετε τρόφιμα εἰς τά καλάθια τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Μητροπόλεώς μας καί ὃποιος ἐπιθυμεῖ να προσφέρει τρόφιμα να παραδώσει εἰς τα Γραφεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τάς ἐργασίμους ἡμέρας καί ὣρας ἣ κατόπιν συνενοήσεως εἰς το τηλέφωνο 2671022231.  

Ἐνισχύσατε λοιπόν τόν δίσκον αὐτόν προκειμένου ἡ Ἱερά Μητρόπολις νά καλύψῃ τάς πολλάς καί μεγάλας ἀνάγκας τῶν ἐμπεριστάτων συνανθρώπων μας.

Ὃποιος Χριστιανός ἒχει την δυνατότητα νά καταθέσῃ καί τό ἐλάχιστον ποσόν διά βοήθειαν τῶν ἐμπεριστάτων συνανθρώπων μας εἰς τον λογαριασμόν 315/612188-89 Ἐθνικῆς Τραπέζης.    

Νά ληφθῆ ὑπ' ὃψιν ὃτι, κατά τό ἒτος 2013 ἡ Ἱερά Μητρόπολις μέ τόσες οἰκονομικές δυσκολίες ἒδωσε βοηθήματα εἰς ἐνδεεῖς τό ποσόν τῶν 28.424 εὐρώ βάσει αποδείξεων.

Διενεμήθησαν ἐπίσης 12 τόνοι τρόφιμα, 5 τόνοι κρέατος, 6 τόνοι γάλατος, 2 τόνοι λάδι, 600 κιλά ψάρι καί ἃλλα εἲδη τό ἒτος 2013.

Αὐτό τό ἀληθινό κατόρθωμα ἐν μέσῳ λυπηρῶν ἡμερῶν ὁφείλεται εἰς τά εὐγενῆ καί φιλάνθρωπα αἰσθήματά σας καί εἰς τό φιλότιμο τοῦ Κεφαλονίτη.

Θερμότατα παρακαλῶ συνεχίσατε την ἒμπρακτον ἀγάπην πρός τόν «πλησίον» καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς Εἰρήνης να χαρίζει πλουσιοπάροχα τίς εὐεργεσίες του δια προσωπικήν , οἰκογενειακήν, ἐπαγγελματικήν εὐτυχίαν καί πρόοδο.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

Ο Κεφαλληνιας ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

© Copyright imk.gr 2017 - e-mail: :info@imk.gr