ΙΜΚ »  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εις το κέντρον της πόλεως του Αργοστολίου και εις προαύλιον του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Αργοστολίου ευρίσκεται το Πνευματικόν Κέντρον της Ιεράς Μητροπολέως, το οποίον και ονομάσθη "Απόστολος Παύλος", δαπάναις της Ιεράς Μητροπόλεως.

Τα εγκαίνεια του διορώφου αυτού κτιρίου εγένοντο με μεγαλοπρέπεια την 29ην Αυγούστου 2000 από τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλον, ευρισκομένον εν Κεφαλληνία επ' ευκαιρία του τρίτου διεθνούς συνεδρίου δια το θέμα του Αποστόλου Παύλου.

Εις το ισόγειον του κτιρίου υπάρχει ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως και μεγάλη αίθουσα διαλέξεων 150 θέσεων.

Ούτω η Ιερά Μητρόπολης Κεφαλληνίας απέκτησεν την βασικήν και απαραίτητον υποδομήν δια ο Πνευματικό αυτής έργον, εφόσον η αίθουσα χρησιμοποιείται κυρίως δια ομιλίας και άλλας εορταστικάς εκδηλώσεις, τόσον από την Τοπικήν Εκκλησίαν, όσον και από τα σχολεία και άλλους φορείς της πόλεως.

Περί των δραστηριοτήτων εις τον χώρον αυτόν της Εκκλησίας ενημερούνται δια του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Μητροπόλεώς μας και των τοπικών τηλεοπτικών σταθμών της νήσου μας οι κάτοικοι αυτής, το πλήρωμα της Τοπικής Εκκλησίας, και τώρα δια του διαδικτύου και από την ειδικήν ιστοσελίδαν θα ενημερούνται και οι επισκέπται μας και κυρίως οι πολλοί Κεφαλλήνες της Διασποράς.

Έχουμεν την πληροφορίαν της συνειδήσεως μας ότι εκ της θέσεως του Ποιμενάρχου της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως καλόν έργον εποιήσαμεν και σπουδαιοτάτη υποδομή δια το περαιτέρω Πνευματικό έργο αυτής εξασφαλίσαμε.

© Copyright imk.gr 2019 - e-mail: :info@imk.gr