ΙΜΚ »  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΜΚ

1. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΑΝΝΙΝΟΥ
2. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ-ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ
3. IΕΡΑΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
4. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
5. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΑΤΟΥ - ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ
6. ΕΥΑΓΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΖΑΡΑΚΑΤΩΝ - ΤΡΑΥΛΙΑΤΩΝ
7. ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ
8. ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
© Copyright imk.gr 2019 - e-mail: :info@imk.gr