ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ »  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 20 ΕΤΩΝ ΩΣ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝIΑΣ (18-5-2004)

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Σπυρίδων, απέστειλε την κάτωθι εγκύκλιο προς τον Κλήρο, τις Μοναχές και τον λαό του Θεού:

"Σημαντικός σταθμός της διακονίας μου εις την Εκκλησίαν του Χριστού είναι η 3η Ιουνίου κάθε έτους, εφ' όσον κατ' αυτήν την ημερομηνίαν το έτος 1984 ενθρονίσθην εις τον Αρχιεπισκοπικόν θρόνον της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας. Ήδη, συν Θεώ και διά πρεσβειών του Αγίου Γερασίμου, συμπληρώνω 20 έτη ανάμεσά σας με πλήρη αφοσίωσιν εις τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μου, ως Ποιμενάρχου σας.
Η Αρχιερατική μου συνείδησις με πληροφορεί ότι, καλώς μέχρι σήμερον επολιτεύθην με γνώμονα την αγάπην και την κατά το δυνατόν, ειρήνην εις τας μεταξύ μας σχέσεις. Με πληροφορεί ότι, καλώς εξεπλήρωσα τα λειτουργικά, κηρυκτικά και ποιμαντικά μου καθήκοντα, συνεχώς ευρισκόμενος πλησίον σας και ανελλιπώς λειτουργών, κηρύσσων και επισκοπεύων τα της τοπικής Εκκλησίας ζητήματα.
Με πληροφορεί επίσης η συνείδησίς μου ότι, εις τα δύσκολα διοικητικά μου καθήκοντα επροτίμησα την συννενόησιν μαζύ σας και την υποχώρησίν μου εις περιπτώσεις διασαλεύσεως των πολυτίμων αγαθών της ειρήνης και της αγάπης, τα οποία ευρήκα τραυματισμένα μεταξύ του κλήρου και του λαού της νήσου μας. Διά την διατήρησιν των δύο αυτών πολυτίμων αγαθών ηκολούθησα την μέσην οδόν και ίσως να έχω λυπήση ορισμένους που θα με ήθελαν με το μέρος τους. Εις την εκπλήρωσιν των διοικητικών μου καθηκόντων, και μη αποβλέπων εις επαίνους και ευφημίες, επροτίμησα την θυσίαν χάριν της αγάπης και της ειρήνης.
Διά πάντα ταύτα μετά παρρησίας αναφωνώ σήμερον ενώπιόν σας "Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν" και ευχαριστώ εκείνους που με εβοήθησαν και συγχωρώ εκ βάθους καρδίας μου εκείνους που με ελύπησαν.
Αδελφοί μου, η όλη κατάστασις της Εκκλησίας μας, τας ημέρας αυτάς, δεν επιτρέπει εορτασμούς και πανηγύρεις και μάλιστα διά προσωπικούς λόγους και ο Επίσκοπός σας, ως ελάχιστος εκ των Αρχιερέων της Ελλαδικής Εκκλησίας, είναι λυπημένος και στενοχωρημένος, κυρίως διά τον σκανδαλισμόν πολλών, εξ' όσων συμβαίνουν εις την Εκκλησίαν. Οι υπαίτιοι ασφαλώς θα δώσουν λόγον εις τον θεόν ενώ η Εκκλησία Του θα συνεχίση την πορείαν της επί της γης.
Κλήρος, μοναχαί και λαός προσευχηθήτε παρακαλώ υπέρ της ταπεινότητός μου, επ' ευκαιρία της συμπληρώσεως είκοσι (20) ετών διακονίας μου ανάμεσά σας, να με προστατεύη ο Θεός και να μου επιτρέψη, όσον το δυνατόν περισσότερα χρόνια να ευρίσκωμαι ανάμεσά σας, συμπεριφερόμενος περισσότερον, ως Πατέρας σας, παρά ως Δεσπότης.

ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΕΥΧΕΤΗΣ ΣΑΣ

Ο ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΑΣ
Ο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ."© Copyright imk.gr 2019 - e-mail: :info@imk.gr