ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ »  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου "Επτανησιακά Ιδρύματα - Κληροδοτήματα (19ος αιώνας - 1953). Η πνευματική, πολιτισμική και κοινωνική συμβολή τους" που έλαβε χώρα στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, το τριήμερο 7, 8 και 9 Μαΐου 2004. Τις εργασίες του Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, και τα Πανεπιστήμια Πατρών και Χαροκόπειο παρακολούθησε και ο Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας, που διατελεί Πρόεδρος των περισσοτέρων Κληροδοτημάτων της Κεφαλληνίας, μεταξύ των οποίων και η φιλοξενήσασα το Συνέδριο Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε τον κάτωθι χαιρετισμό κατά την επίσημη εναρκτήρια συνεδρία (7 Μαΐου):

" Χαιρετίζω καί επευλογώ το επιστημονικόν τούτον Συνέδριον, τό οποίον γίνεται τάς ημέρας αυτάς εις τήν νήσον μας, από τήν εταιρίαν " Κεφαλληνιακών ερευνών " πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία μέ τό Χαροκόπιον Πανεπιστήμιον Αθηνών καί τήν Σχολήν ανθρωπιστικών καί κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών μέ θέμα " Επτανησιακά Ιδρύματα -Κληροδοτήματα καί η πνευματική πολιτισμική καί κοινωνική συμβολή αυτών."
Σημαντικόν καί σπουδαίον τό γεγονός εφ' όσον εις αυτό συμμετέχουν υπέροχες προσωπικότητες της επιστήμης, υπηρέται των γραμμάτων καί μάλιστα εις αξιόλογον αριθμόν προσκεκλημένων μέ πλουσιώτατον πρόγραμμα των συνεδριάσεων, εφ' όσον θά γνωστοποιηθούν τριάντα πέντε επιστημονικές ανακοινώσεις καί θά αναφέρονται στοιχεία διά των οποίων αποδεικνύεται τό μέγεθος της συμβολής των Ευαγών τούτων Ιδρυμάτων εις τήν κοινωνικήν -πολιτισμικήν αλλά καί φιλανθρωπικήν ζωήν της κοινωνίας μας επί σειράν ετών καί των οποίων τό έργον παραμένει αιώνιον καί η μνήμη αυτών αιωνία, κερδίζοντες τήν αιωνιότητα, τήν οποίαν υπόσχεται ο Θεός εις τόν άνθρωπον.
Η νήσος της Κεφαλληνίας απολαμβάνει τά ευεργετικά αποτελέσματα των Ευαγών τούτων Ιδρυμάτων, εφ' όσον ο εκάστοτε Μητροπολίτης αυτής προεδρεύει εις δέκα τόν αριθμόν τοιούτων Ευαγών Ιδρυμάτων εις τά οποία όρισαν Πρόεδρον τόν Ιδρυμάτων των, τόν εκπρόσωπον της θρησκείας του τόπου αυτού καί ουδένα άλλον.
Οι ιδρυταί των Ιδρυμάτων αυτών, ορισμένοι των οποίων έλκουν τήν καταγωγήν των από τήν νήσον αυτήν, αγκάλιασαν διά των Ιδρυμάτων των τούς κατοίκους αυτής καί συμβάλλουν τά μέγιστα εις τούς σκοπούς τούς οποίους θά εξετάση καί τό Συνέδριόν Σας.
Αντιλαμβάνεσθε τήν ικανοποίησιν μου ως Ποιμενάρχου της νήσου όταν επί είκοσι έτη ποιμαντορίας εις τόν τόπον αυτόν, συμμετέχω εις τήν πραγματοποίησιν των σκοπών των Ιδρυμάτων αυτών, μέ τά οποία καί εσείς θά ασχοληθείτε.
Η ικανοποίησίς μου κορυφούται άπό τήν διαπίστωσιν ότι οι ιδρυταί των κληροδοτημάτων αυτών τά μέγιστα έχουν επηρεαστεί από τήν διδασκαλίαν του Ευαγγελίου, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον αυτών, υπέρ του κοινωνικού συνόλου.
Επιτρέψατέ μου νά τελειώσω τόν σύντομον αυτόν χαιρετισμόν μου, μέ τήν αναφοράν εις τά Ιδρύματα της νήσου εις τά οποία οι ιδρυταί αυτών μέ όρισαν Πρόεδρον:
1. Μαρίνου Κοργιαλενείου μέ πολιτισμικήν και κοινωνικήν παρουσίαν εις τήν νήσον.
2. Μιχαήλ Αννίνου καί Κωνσταντίνου Λειβαδά Χαριτάτου διά τήν προικοδότησιν αγάμων νεανίδων.
3. Καλλινίκης Δενδρινού, διά τήν χορήγησιν υποτροφιών εις μαθητάς καί φοιτητάς.
4. Σπυρίδωνος Αντύπα, υπέρ φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών σκοπών.
5. Διονυσίου και Αναστασίας Μαζαράκη, υπέρ των κατοίκων Μαζαρακάτων -Τραυλιάτων.
6. Γρηγορίου Ολυμπίδου, ευεργέτου των Ιερέων της νήσου, εφ' όσον αφήκεν σημαντικήν περιουσίαν του υπέρ αυτών.
7. Αναστασίου Λιβιεράτου, υπέρ των μαθητών και φοιτητών τών καταγομένων εξ' Αγίας Θέκλης.
8. Υπατίας Δεστούνη καί Ευαγγέλου Τυπάλδου Μπασιά, ευεργετών οίκου Ευγηρίας.
9. Ιωάννου καί Αδέλας Φωκά καί θυγατρός αυτών Εύης υπέρ των κατοίκων Λακύθρας.

Η Τοπική Εκκλησία τούς ευγνωμονεί καί προσεύχεται υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτών, ανθ' ών έπραξαν διά την κοινωνίαν της νήσου μας καί πέραν αυτής.
Σας ευχαριστώ. "

Το συνέδριο παρακολούθησαν επίσης ο βουλευτής του Νομού μας κ. Πέτρος Αλιβιζάτος, ο Νομάρχης κ. Δ. Λευκαδίτης, ο αντινομάρχης κ. Σ. Κουρής, οι Δήμαρχοι Αργοστολίου κ. Γ. Φόρτες και Λειβαθούς κ. Ν. Φραντζής και πολλοί συμπολίτες μας.
Στις 35 επιστημονικές ανακοινώσεις του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν νέα ιστορικά στοιχεία για πολλά επτανησιακά κληροδοτήματα που λειτούργησαν στο χρονικό διάστημα από τον 19ο αιώνα ως τη σεισμική καταστροφή του 1953, σε όλο το γεωγραφικό χώρο των Επτανήσων, από την Κέρκυρα ως τα Κύθηρα, σε διάφορους τομείς της πνευματικής και κοινωνικής ζωής, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η τέχνη, η κοινωνική πρόνοια κ.ά. Ειδικότερα για το νησί της Κεφαλονιάς έγινε αναφορά στα ακόλουθα κληροδοτήματα: Χαροκόπειο, Βαλλιάνειο, Κοργιαλένειο (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη, Κοργιαλένειο Ανώτερο Παρθεναγωγείο), Κληροδότημα Παναγή Μιχαλιτσιάνου, Κληροδότημα Αρχιεπισκόπου Γερμανού Καλλιγά, Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο Ληξουρίου, Νοσοκομείο Παίδων Κεφαλληνίας "Ο "Άγιος Γεράσιμος", Σχολή Απόρων Παίδων και Εφήβων Αργοστολίου, Κληροδότημα Λιβιεράτου, Κληροδότημα Σταύρου Ιγγλέση, Κληροδότημα Γαβριήλ Αθανασούλη και Κληροδότημα Ευάγγελου Ραυτοπούλου.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αλλά και κατά την τελική αξιολόγηση, που έγινε από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αναστάσιο-Ιωάννη Μεταξά, διαπιστώθηκε η κεφαλαιώδης συμβολή των κληροδοτημάτων στον συλλογικό βίο της υπό εξέταση περιόδου, δεδομένων των αντίξοων ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών, που ελαχιστοποιούσαν την δυνατότητα κρατικής ή άλλης παρέμβασης για την αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων ή για την πνευματική πρόοδο.
Το Συνέδριο δεν εξάντλησε ασφαλώς την ιστορική εξέταση των δεκάδων κληροδοτημάτων που συστήθηκαν στα Επτάνησα από επιφανείς επτανησίους στην υπό μελέτη χρονική περίοδο. Ωστόσο έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για να μελετηθούν περισσότερο και σε βάθος οι σημαντικότατοι αυτοί για την κοινωνική και πνευματική πρόοδο θεσμοί και να αναδειχθεί σε όλη της την έκταση η προσφορά των μεγάλων ευεργετών, αλλά και των διαχειριστικών επιτροπών και διοικητικών συμβουλίων που μόχθησαν και μοχθούν ως σήμερα για την ευόδωση του σκοπού των κληροδοτημάτων.
Επίσης διατυπώθηκε η ανάγκη ανάπτυξης περαιτέρω προβληματισμού σχετικά με τον σημερινό ρόλο των κληροδοτημάτων και την αναγκαιότητα ανανέωσης του θεσμικού τους πλαισίου, ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχέστερα στα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις των καιρών.© Copyright imk.gr 2019 - e-mail: :info@imk.gr