ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ »  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (27-7-2003)

Μέσα σε μία ατμόσφαιρα πνευματική, σε μία ατμόσφαιρα χαράς και ικανοποιήσεως,εις τον μεγαλοπρεπήν και περίλαμπρον Ιερόν Ναόν της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου, ελλειτουργήσαμεν, μέσα σε μία ιδιαιτέρα ατμόσφαιρα, διότι συμπροσευχηταί και συνεορτασθαί, υπήρξαν οι Κεφαλλήνες της διασποράς. Οι δικοί μας άνθρωποι, οι οποίοι από χρόνια έχουν φύγει από τον τόπον μας και εργάζονται ποικιλοτρόπως με άριστα αποτελέσματα οι περισσότεροι, και οι οποίοι δεν λησμονούν τον τόπον τους. Κάτι το οποίον ετόνισα και σήμερα προς αυτούς εις την ομιλίαν μου και εκάλεσα όλους, το εκκλησίασμα το οποίον αποτελείτο από τους εν τη ξένη και την διασπορά διαβιούντας Κεφαλλήνας αδελφούς ημών, και από άλλους χριστιανούς, με επικεφαλείς τον Πρόεδρον και μέλη της Ομοσπονδίας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων " Οδυσσέας " και από εκπροσώπους των αρχών της νήσου μας με επικεφαλής τον Υφυπουργόν και βουλευτήν της νήσου μας κ. Καλαφάτην, και που αισθανθήκαμε τόσο κοντα ο ένας με τον άλλον. Ετόνισα ιδιαιτέρως, ότι υπάρχει νοερή συνεχή επικοινωνία μεταξύ μας, διότι όπως αυτοί νοσταλγούν τον τόπον αυτόν και λαχταρούν να τον επισκεφθούν για να δουν τους ιδικούς τους ανθρώπους, και δια να ευχαριστήσουν τον Προστάτην Άγιόν των, έτσι και μεις, που είμαστε ριζωμένοι σ' αυτόν τον τόπον και τα δικά των προσφιλή πρόσωπα νοσταλγούν συνεχώς και σκέπτονται και επικοινωνούν νοερώς όπως και αυτοί με αυτούς, και αυτοί με εμάς, και ετόνισα ότι πρέπει να ανατρέξουν και να συγκρίνουν τι ήταν όταν έφυγαν από την Κεφαλλονιά μας, από τον τόπον τους, και τι είναι σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια που ευρίσκονται εις την ξένην και επαίνεσα αυτούς, διότι όλοι τους ομολογούν ότι η πρόοδος, η ευημερία των και τα όσα έχουν αποκτήσει, είναι βέβαια αποτελέσματα, της προσωπικής των εργασίας, του καμάτου και του ιδρώτος του καθημερινού, αλλά όπως και οι ίδιοι ομολογούν και εμείς το βλέπουμε και το ζούμε, οφείλεται και εις την βοήθειαν του Προστάτου Αγίου των και Αγίου μας, Αγίου Γερασίμου. Ετονίσαμεν και υπογραμμήσαμεν, ότι το ενδιαφέρον τους για τον τόπον μας μας συγκινεί, όπως ασφαλώς συγκινεί και η δική μας αγάπη προς αυτούς. Χαιρόμεθα συνεχώς και προσευχόμεθα ενώπιον του σκηνώματος του Αγίου, " πάντων των εν τη νήσω κατοικούντων και παρεπιδημούντων και εν τη ξένη και τη διασπορά διαβιούντων, Κεφαλλήνων αδελφών ημών ". Ετονίσαμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουν μνήμες από τον τόπον αυτόν και από τα παιδικά τους χρόνια, και μεταξύ τους να προσπαθούν και να αγωνίζονται, να σφυρηλατούν συνεχώς, την μεταξύ των αγάπην και την ενότητα, γιατί αυτό το θέλει και ο Άγιός μας, ο Προστάτης μας, έτσι όπως το διετύπωσε ο ίδιος ο Χριστός μας εκεί στην λεγομένην Αρχιερατικήν προσευχήν στον κήπον της Γεσθημανής προ του πάθους Του όπου, προσευχόμενος για τους μαθητάς Του και ιδιαιτέρως για όλους εκέινους οι οποίοι θα εγίνοντο μαθητές για μας και δη τους Χριστιανούς, παρακαλούσε τον Πανάγαθον Θεόν να μας διατηρήσει εν ενότητι, να είμεθα ενωμένοι. " Πάτερ Αγαθέ τήρησον αυτούς εν τω ονόματί Σου, ίνα όσοι εν, καθώς και ημείς εν εσμέν ". Κύριο γνώρισμα αυτών εις την ξένην πρέπει να είναι η ενότητα, παραμερίζοντες τυχόν διαφορές, ελαττώματα, εγωϊσμούς, και οτιδήποτε άλλο που έρχεται να επισκιάσει αυτό το αγαθόν και την τέλεσιν αυτού του καθήκοντος που είναι η καλλιέργεια της αγάπης μεταξύ των. Κάτι που τονίζω και πρός όλους σας και προς όλους τους Χριστιανούς, ότι το κύριον χαρακτηριστικόν γνώρισμα του Χριστιανού είναι η αγάπη και μέχρι αυτού ακόμα του εχθρού των. Επίσης ετόνισα και τονίζω ότι η ενότητα είναι εκείνη η οποία βοηθάει τους ανθρώπους ως σύνολον, ως ομοσπονδία, ως σύλλογον και το ζήτησε και το ζητάει και ο Άγιός μας έτσι όπως το παίρνει μέσα από το Ευαγγέλιον, τον λόγον του Θεού: " Εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι εμοί μαθηταί, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις ", και έδωσα βέβαια να καταλάβουν σε όλους, ότι εκεί στην ξένην, τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ζωής των θα πρέπει να είναι και να διακρίνονται διά την μεταξύ των αγάπην και την μεταξύ των ενότητα.

Εύχομαι εις όλους, και του χρόνου να αξιώσει ο Θεός και αυτούς και εμάς, σε μία παρόμοια εκδήλωσην των αποδήμων στον τόπον της Πατρίδος των και της καταγωγής των όπως ήδη το έχουν αποφασίσει, να γίνεται κάθε χρόνο με επίκεντρον την Εκκλησίαν, και άλλας σχετικάς εκδηλώσεις.© Copyright imk.gr 2019 - e-mail: :info@imk.gr