ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ »  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΙΡΑΝΩΝ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26 - 7 - 2002

Προσκεκλημένος της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων ''Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ'', έφθασεν εις την νήσον της Κεφαλληνίας ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, δια να συμμετάσχει εις τας εορταστικάς εκδηλώσεις της ημέρας των αποδήμων.
Τούτο το γεγονός εγνωστοποίησεν εις τους κατοίκους της νήσου μας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας με αυτήν την εγκύκλιο:
''Αγαπητοί μου χριστιανοί, ένας εκ των μεγαλυτέρων και σπουδαιοτέρων ανδρών της εποχής μας είναι και ο από την Άσσο Ερύσσου καταγόμενος, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος.
Τον προσκάλεσε εις την Κεφαλληνίαν η Παγκόσμιος Ομοσπονδία Κεφαλλήνων και Ιθακησίων ''Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ'' και η τοπική Εκκλησία.
Θα ευρίσκεται εις την νήσον μας από Παρασκευή 26 Ιουλίου μέχρι και της Κυριακής 28ης Ιουλίου.
Η επίσημος υποδοχή του θα γίνει εις τον, προ του Δημοτικού Θεάτρου ''Ο ΚΕΦΑΛΟΣ'', χώρον την Παρασκευήν 26 Ιουλίου και ώραν 8.30 και ακολούθως εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν Ευαγγελιστρίας Αργοστολίου θα τελεσθεί Δοξολογία''.

Ο Μακαριώτατος κ. Αναστάσιος έφθασε αεροπορικώς με το αεροπλάνο της γραμμής την Παρασκευή 26 Ιουλίου στις 5.30 απογευματινή. Τον υπεδέχθησαν οι εκπρόσωποι των αρχών της νήσου με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνα, ο οποίος απευθυνόμενος προς τον Μακαριώτατο την ώρα που κατήρχετο την κλίμακα του αεροπλάνου είπε: ''Ευλογημένος ο ερχόμενος εν' ονόματι Κυρίου. Καλώς ήρθατε Μακαριώτατε εις την νήσον καταγωγής των προγόνων σας, ευχόμεθα να έχετε καλή παραμονή.''
Ακολούθως τον χαιρέτησαν όλοι οι παριστάμενοι, ενώ ο Μακαριώτατος με το χαμόγελο στα χείλη και στο πρόσωπο απάντησε ευχαριστώντας.
Μετά από μίαν σύντομον συνέντευξιν που έδωσε εις τα ΜΜΕ, ανεχώρησε διά το ξενοδοχείο MEDITERANNE όπου και εγκατεστάθη.
Η επίσημος υποδοχή έγινε εις τον χώρον προ του Δημοτικού Θεάτρου ''Ο ΚΕΦΑΛΟΣ'', περί την 9ην βραδυνήν της αυτής ημέρας, όπου ο Δήμαρχος της πόλεως Αργοστολίου κος Γεράσιμος Φόρτες απηύθυνε χαιρετισμόν.
Ο Μακαριώτατος απήντησε καταλλήλως και εν συνεχεία εν πομπή έφθασεν εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν Ευαγγελιστρίας- Αναλήψεως Αργοστολίου, όπου ανεπέμφθη Δέησις. Εις το τέλος της Δεήσεως, ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας προσεφώνησεν αυτόν ως ακολούθως:
''Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Τυράννων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιε,
Έμπλεοι χαράς και ικανοποιήσεως ο λαός του Θεού της νήσου, οι άρχοντες αυτής και ο Ποιμενάρχης αυτών, Σας υποδέχονται σήμερον, Μακαριώτατε, φίλτατε και πολυσέβαστε κ. Αναστάσιε εις την νήσον αυτών, δοξάζοντες και αινούντες τον Θεόν, διά την παρουσίαν σας, την οποίαν και θεωρούμε ιδιαιτέραν ευλογίαν του Θεού.
Είμεθα υποχρεωμένοι και ευγνώμονες προς την Ομοσπονδίαν Κεφαλλήνων και Ιθακησίων ''Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ'', η οποία Σας διετύπωσε την πρόσκλησιν, να επισκεφθείτε την γεννέτειραν αυτών, την νήσον της Κεφαλληνίας, την πατρίδα των προγόνων Σας, και ευγνώμονες προς Εσάς Μακαριώτατε, διότι ανταπεκρίθητε προς αυτήν και υπεβλήθητε εις τους κόπους του ταξιδίου, διά να ευρίσκεσθε ανάμεσά μας.
Σας υποδεχόμεθα ως τον Αρχιεπίσκοπον της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας, ως τον καθηγητήν του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ως τον Πρωτεργάτην της Εξωτερικής Ιεραποστολής, ως τον άριστον χειριστήν του Λόγου και πολυγραφότατον συγγραφέα και ως άνθρωπον παγκοσμίου Ακτινοβολίας, φέροντα ανά την Οικουμένην τα μηνύματα της δια του - Ιησού Χριστού σωτηρίας του ανθρώπου, την σωτηρίαν ψυχών προς δόξαν Θεού και την δόξαν της Αγιωτάτης του Χριστού Εκκλησίας, μη φειδόμενος κόπων και μόχθων εις την επιτέλεσιν των καθηκόντων Σας.
Από ημερών όλοι εις την νήσον ευρισκόμεθα επί ποδός, διά να ετοιμάσωμεν τα της υποδοχής Σας και την κατά το δυνατόν καλλιτέραν παραμονήν Σας, εις την νήσον μας, διά την τόσον έστω σύντομον αυτήν αναστροφήν μας και τον υπέροχον συνπνευματισμόν μας, ανυπομονούντες να Σας είδομεν πρόσωπον προς πρόσωπον, να υποβάλωμεν τα σεβάσματά μας, να εκφράσωμεν τον θαυμασμόν μας και τον σεβασμόν μας και την πολλήν αγάπην μας προς το πρόσωπόν Σας, να δεχθούμε την ευλογίαν Σας, να Σας καμαρώσωμεν συμπροσευχόμενον μαζί μας, εις την Ιεράν Μονήν του Αγίου Γερασίμου και να Σας ακούσωμεν ομιλούντα προς εμάς.
Όλους εμάς μας εκφράζει απόλυτα η απόφασις της Ομοσπονδίας Απόδήμων και Ιθακησίων, η απονομή εις την προσωπικότητά Σας του Οδυσσείου βραβείου.
Την ιδικήν μου ιδιαιτέραν χαράν θα την συμμερίζεσθε ασφαλώς, ανατρέχοντας εις τα φοιτητικά μας χρόνια εις το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τότε όπου η Πρόνοια του Θεού είχε προκαθορίση την θέσιν εις την οποίαν ευρισκόμεθα σήμερον.
Καλώς ήρθατε Μακαριώτατε. Καλήν διαμονήν εις την νήσον μας και καλήν επάνοδον εις τα ίδια.''

Ο Μακαριώτατος απήντησε με θερμούς λόγους εις τον Μητροπολίτην Κεφαλληνίας και οδηγήθη εις το Μητροπολιτικόν κτίριον, όπου δια ολίγα λεπτά παρέμεινεν.
Τέλος εις το ξενοδοχείον MEDITERANNE παρετέθη δείπνο με την μέριμναν της κ. Ευαγγελίας Μεταξά.
Την επομένη ημέρα Σάββατο, εορτή του Αγίου Παντελεήμονος, ο Μακαριώτατος συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτην Κεφαλληνίας, έφθασαν εις τον εορτάζοντα Ιερόν Ναόν Αγίου Παντελεήμονος Πουλάτων Σάμης, όπου συγχοροστάτησαν εις την Θείαν Λειτουργίαν και ομίλησαν προς το εκκλησίασμα.
Ακολούθως μετέβησαν εις την Άσσο, όπου και εγένετο θερμή υποδοχή, μετά από μίαν σύντομον Δέησιν.
Ο Δήμαρχος Ερύσσου κ. Κοντογούρης προσεφώνησε αυτόν, ο δε Μακαριώτατος απήντησε καταλλήλως, εκφράσας την συγκίνησίν του, διότι ευρίσκεται εις τον τόπον της γεννήσεως των προγόνων του.
Στην Άσσο κρατώντας εις τα χέρια του τον Σταυρόν όπου αφήκε ο Πατροκοσμάς, επισκέφθη τον τόπον όπου μίλησε ο Άγιος προς τους κατοίκους της Άσσου σε μίαν ελιά κάτω από την οποίαν υπάρχει εικονοστάσιον και αναμνηστική πλάκα.
Στο τέλος εδεξιώθησαν οι κάτοικοι τον Μακαριώτατον και την συνοδία του εις το κέντρον της Άσσου.
Υπό βροχή έφθασε εις την Αγίαν Ευφημία, όπου τον ανέμεναν αρκετοί κάτοικοι εις το Πολιτιστικό Κέντρου Δήμου Πυλαρέων. Ο Δήμαρχος κ. Μάρκος Κοτσιλίνης προσεφώνησε αυτόν και ο Μακαριώτατος απήντησε.
Εις εστιατόριο της Αγίας Ευφημίας παρετέθη γεύμα υπό καταρρακτώδη βροχή. Εις το τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας ευχαρίστησε τον Δήμαρχο διά την υποδοχή και την φιλοξενία.
Ο Μακαριώτατος επέστρεψε εις το ξενοδοχείον MEDITERENNE προς ανάπαυσιν.
Περί την 9ην βραδυνήν έφθασε εις το Πνευματικόν Κέντρον Κουρκουμελάτων, όπου εγένετο η απονομή του ''ΟΔΥΣΣΕΙΟΥ'' βραβείου, μετά από εμπεριστατωμένην ομιλίαν Αυτού.
Το αποκορύφωμα των όλων εκκλησιαστικών εκδηλώσεων της επισκέψεως του Μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου εις την νήσον μας, υπήρξεν το Αρχιερατικόν συλλείτουργον της Κυριακής, εις τον μεγάλον Ιερόν Ναόν του Αγίου μας, εις το Μοναστήρι Του. Εις την Θείαν Λειτουργίαν ομίλησε ο Μακαριώτατος, εις δε το τέλος αυτής αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και δώρα. Ακολούθως η Αδελφότητα της Μονής εδεξιώθη Αυτόν εις το Ηγουμενείον αυτής.
Από την Ιερά Μονή έφθασε εις το ξενοδοχείον MEDITERANNE όπου και παρεκάθησε εις γευμα παρετεθέν από την διεύθυνσιν του ξενοδοχείου προς τιμήν Του.
Το απόγευμα περί την 8:10 βραδυνήν, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Αγίου Ανδρέου, όπου επεσκέφθη και το Μουσείο της Ιεράς Μονής και εξέφρασε τον θαυμασμόν και την ικανοποίησίν Του διά τα Ιερά και αξιόλογα θρησκευτικά κειμήλια της Μονής.
Τέλος, παρεκάθησε εις γεύμα όπου είχε φροντίσει η κ. Κοντοδήμου προς τιμήν Αυτού εις το ξενοδοχείο ''Άσπροι βράχοι''.
Την επομένην ημέρα περί την 6:30 πρωϊνήν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας, ο κ. Νομάρχης, ο κ. Λιμενάρχης, ο γιατρός κ. Κουρής, συνόδευσαν τον Μακαριώτατο από το ξενοδοχείο MEDITERANNE εις το Αεροδρόμιο όπου και αποχαιρέτησαν Αυτόν.
Επιστρέψας ο Μακαριώτατος εις την έδραν Του και μετά από τας εορταστικάς εκδηλώσεις που έγιναν εις την Αλβανίαν επί τη συμπληρώσει δεκαετούς εκκλησιαστικής Διακονίας, απέστειλλεν εις τον Μητροπολίτην Κεφαλληνίας την εξής ευχαριστήριον επιστολήν.
''Σεβασμιώτατε και λίαν αγαπητέ μου Άγιε Αδελφέ,
Με ιδιαίτερη πάντοτε συγκίνηση αναλογίζομαι τις αλησμόνητες ημέρες που έζησα στην Κεφαλληνία.
Οι πιεστικές υποχρεώσεις και οι εορτασμοί για τη δεκαετία από την ανασύσταση της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας με απερρόφησαν στο μεσολαβήσαν διάστημα. Αισθάνομαι πάντως την ανάγκη να εκφράσω, μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία και με το λιτό τούτο γράμμα, τις θερμότατες ευχαριστίες μου για την πλουσιοπάροχη φιλοξενία και τις αδελφικές σας φροντίδες, που συνέβαλαν στο να είναι η επίσκεψή μου πράγματι ευλογία Θεού.
Με μεγάλη χαρά και καύχηση εν Κυρίω είδα το δημιουργικό έργο του συλλειτουργού και προσφιλούς αδελφού μου Σπυρίδωνος, και τα επιτεύγματα κατά τη 18ετή διαποίμανση του εκλεκτού λαού της Κεφαλληνίας. ''Ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική''.(Εφεσ.1:3)
Εκ βάθους ψυχής εύχομαι και δέομαι, ο εν Τριάδι Θεός να Σας χαρίζει ακλόνητη υγεία, πνευματική δύναμη και άφθονη τη χάρη Του, για να συνεχίσετε να ακτινοβολείτε την αγάπη και την αλήθεια της Ορθοδοξίας μας εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου.

Με βαθύτατη πάντοτε αγάπη
εν Χριστώ,
Ο Τιράνων Αναστάσιος''.


Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΙΡΑΝΩΝ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

© Copyright imk.gr 2019 - e-mail: :info@imk.gr